Berdintasuna ikasten, edo ibiltzean egiten da bidea

Marivi Cuartango Ikastolako Pedagogia Koordinatzailea izan zen. Zuzendaritza-taldeko partaide ere bai, eta handik zuzendu zuen irakasle-taldearen esku-hartze pedagogikoa, aldagai akademikoetan eta orientazio-tutoretzakoetan. Berdintasun Proiektuen eta Kultura Ekintzailearen Sustapenaren arduradun estrategikoa ere izan zen. Orain, merezitako erretiroko talaiatik, Txorierrik berdintasunaren arloan egindako lanaren errepasoa egiten digu.

Foto Marivi

15 urte bete berri ditu gure Berdintasuna proiektuak!!

Eta esan ohi den bezala, badirudi atzo izan zela, gure hausnarketa estrategikoetan, gizartean gizonentzako eta emakumeentzako aukera-desberdintasunaren arazoak ikastolan dituen ondorioei buruzko eztabaida sartu zenean.

Orduko egoera aztertuta, ondorioztatu genuen, funtsean, gizonek eta emakumeek eskubide eta aukera berberak ditugula gure ikastetxean. Hala ere, bi kolektiboen artean alde bat ikusi genuen hobetzeko helburuak ezartzerakoan: gizonek hobekuntza ekonomikoetan jartzen dute arreta, eta emakumeek, berriz, ordutegi-malgutasuna azpimarratzen dugu, familia-kontziliazioa hobetzeko.

Gogoeta estrategikoko talde osoak (4 gizon eta 3 emakume) arazo bat ikusi zuen teknologiari eta industriari lotutako lanbideetan emakumeen presentzia txikia izatea, merkatuak gehien baloratzen dituenak.

Eta Politeknika Txorierriren hezkuntza-eskaintza nagusiki teknikoa izanik (Elektronika, Mekanika, Kimika…), argi geratzen da, gure kasuan, desberdintasuna ez dela justizia sozialaren arazoa bakarrik, baizik eta estrategikoa ere badela: gure ikasgeletan neskak falta dira, eta horrek, aldi berean, talentu-galera nabarmena dakar lan-arloan: Telekomunikazioetan, Diseinuko eta Produkzio Mekanikoko Teknikoetan, Robotikako Teknikoetan, etab.

Neskek merezi dute! Eta gure inguru sozio-laboralak behar ditu!!!

Gertaera horrek gure etorkizunerako garrantzi handia duenez, zeharkako ildo estrategiko berri bat irekitzea erabaki genuen: berdintasuna, neskak teknikaren mundutik urruntzen dituzten genero-estereotipoak eraisten laguntzeko. Koordinadora Pedagogikoak bere gain hartzen du proiektuaren lidergoa, zuzendaritza-taldeko kide eta aldagai akademikoetan eta tutoretza-orientazioko aldagaietan esku-hartze pedagogikoaren arduradun den aldetik, eta hura hedatzeko funtsezko posizioan dago.

Argi eta garbi, erronka izugarria dakar helburuak, mendeetan finkatutako kultur ereduek zaildu egiten dute!!

Gai izan behar dugu mundu teknikoan emakumeen aurrerapena geldiarazten duten ohiturak, aurreiritziak, beldurrak agerian uzteko. Badakigu emakumeek ekarpen handiak egin dizkiotela zientziari, badakigu ez dagoela inolako eragozpen biologiko edo tenperamentalik gutxiengo batek bakarrik saiatzea justifikatzen duenik. Orduan, nola lortu neskek dagokien lekua hartzea?

Pertsonak, erakundeak, beste ikastetxe batzuk aurkitu behar ditugu, aurrerapenak lortzeko erronka partekatzeko!!!!

Lehenik eta behin, Bizkaiko Aldundiak sustatutako PAREKATUZ sarearekin bat egin genuen, eta sare horretako kide izateak bultzada handia eman zigun, proiektua diseinatzen lagundu ziguten aholkulariak gure esku jarri baitzituzten, helburuak, estrategiak eta horiek lortzeko jarduerak definituz (EMAKUNDEREN diru-laguntzekin).

Garbiñe, Alvaro, Begoña, Joseba, Iera, gure Berdintasun irakasleak eta gure neke lagunak izan ziren!!!

Haiekin ikasi genuen aliatuen bilaketan eskuzabalak izan behar dugula (jaso aurretik eman), protagonismoa eta merituak aldez aurretik partekatu behar ditugula, eta ilusioari eta ahaleginari eutsi behar diogula “haizearen eta marearen aurka”!!!

Hor hasten da gure Berdintasuna Proiektuaren definizioa eta berdintasuna ikasteko bide emankorra.

Ez ginen hutsetik abiatzen, gure misioak eta balioek bultzatzen gintuzten, genero-berdintasunaren gure xedeak ere aipa genitzakeen, baina beharrezkoa zen bidea egitea, ideiak errealitatea eraldatuko zuten ekintza bihurtzeko.

Hor doa egin ditugun tarte batzuen laburpena:

POLITEKNIKA TXORIERRIKO MISIOTIK ETA BALIOETATIK…

 • “Politeknika Ikastegia Txorierri irakaskuntza-kooperatiba bat gara, enpresen zerbitzura bideratua eta enpresen prestakuntza integral eta iraunkorrean konprometitua.
 • “Ikasleen orientazio pertsonal, akademiko eta profesionalarekin konprometitua.
 • “”… ikasleak laneratzeko konpromisoa.
 • “”… zerbitzu publiko integratua eta gure ingurune sozial, ekonomiko, kultural, linguistiko eta ingurumenekoaren garapenarekin konprometitua.”

… GENERO-IKUSPEGIA GURE HEZKUNTZA-PROIEKTUAREN OINARRIETAKO BAT BIHURTU BEHAR DELA SINETSITA, HELBURU HAUEK LORTZEKO:

 • Berdintasunean eta berdintasunerako heztea.
 • Genero-alborapenik gabeko orientazio-neurriak bultzatzea.
 • Emakumeak laneratze handiagoko prestakuntza-arloetan presentzia handiagoa izan dezan erraztea.
 • Tradizioz maskulinoak izan diren lanbide-sektoreetan emakumeen laneratzea hobetzea.

GENEROA ERAIKITZEKO JARDUERAK POLITEKNIKA TXORIERRIN

 • Irakasleak trebatzea berdintasuna eraikitzeko.
 • Genero-ikuspegia txertatzea irakasleen esku-hartze pedagogikoko prozesuan (tutoretza eta aholkularitza programak eta jarduera osagarriak), curriculum ezkutuaren azterketatik abiatuta.
 • ITPko orientazio- eta tutoretza-prozesua hobetzea, genero-ikuspegia txertatuz (prestakuntza-hautu ez-sexista eta emakumeen presentzia sustatzea sektore maskulinizatuetan).
 • ITPk eskainitako lanbide “maskulinizatuetan” neskak laneratzeko prozesuan laguntzeko baliabideak garatzea.

LAN-SARE BAT SORTZEA BESTE ERAKUNDE BATZUEKIN:

 • Gure esperientzia aurrez esku hartzen dugun ikastetxeekin (DBH eta Batxilergoa) eta tokiko eragileekin (Txorierriko Udalen Mankomunitatea, inguruko enpresak, herritarren elkarteak, erakundeak, etab.) partekatzea.
 • Eta baterako ekintza-programak garatzea, emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde lan egiten duten ikastetxeekin eta tokiko eragileekin lankidetzan.

IKASKUNTZAREN EMAITZAK ETA EGINDAKO PROGRAMAK

Eta horrela joan ginen urratsez urrats definitzen, lantzen, partekatzen, esperimentatzen eta hazten … Ikasbide bat emaitza ederrekin!:

 • Curriculum ezkutuaren txostena (irakasleen eta ikasleen talde-lana, testuliburuen irudiak aztertuz, irakasleek ikasleekiko duten jarrera behatuz …)
 • Barneko eta kanpoko komunikazio- eta argitalpen-jarraibideak (irakasleen eta administrazioko langileen taldea) (berdintasunezko hizkuntza eta irudiak komunikazio-kanal guztietan)
 • Genero-ikuspegia duten tutoretza-orientazioko programak: orientatzailea, tutoreak, espezialitateetako irakasleak eta enpresetako profesionalak. Enpresetara bisitak. Egonaldiak enpresetan. Ezagutu Aukeratzeko programa, Txorierriko Udalen Mankomunitatearekin elkarlanean aukeratzeko.
 • Unitate didaktikoa PBL metodologiarekin (problemak ebazteko ikaskuntza), hainbat irakasgaitako irakasleen parte-hartzearekin: hizkuntza (emakumea literaturan), Fisika eta Kimika (zientifikoak historian), Filosofia (Agora), Gorputz Hezkuntza (osasuna eta kirola) eta Tutoretza (Beldur Barik).

Baina onena egunero gertatzen da gure ikasgeletan, lantegietan, enpresetan, orientatzaileak, tutoreak, irakasleak eta, batez ere, ikasleak genero-berdintasun handiagoranzko aldaketaren eragile bihurtzen direnean.

Sektoreko emakume tekniko batek gidatutako industria-enpresa bateko bisita/egonaldi bakoitza, emakume zientifikoak ikusgai jarriz egindako ikerketa eta kartel bakoitza, neska-mutilak beren buruaren jabe izatea eta berdintasunezko harremanak izatea lortzeko moduari buruzko eztabaida bakoitza, industria-sektore teknikoan ibilbide profesionala hasten duen neska bakoitza, etab., eta abar, eta abar, hori da bidea…

Leave a Comment