GURE INGURUMEN-PORTAERAREN HOBEKUNTZAREKIN KONPROMETITUTA JARRAITZEN DUGU

Aspaldidanik, gure ingurumen-portaera hobetzeko konpromisoa hartu dugu, baliabideak eraginkortasunez erabiltzera bideratutako ekintzak sustatuz, hondakinen sorrera minimizatuz, ingurumen-portaera jasangarriagoa izateko. Hori lortzeko, urtero ingurune-programa ezartzen dugu hobekuntzaren helburu zehatzez eta gure ingurune-adierazleak neurtzen ditugu.

Hurrengo grafikoetan adierazle horietako batzuen eboluzioa jasotzen da. Urdinez emaitzak agertzen dira eta gorriz helburua adierazten da. 2020-2021 ikasturteko emaitzak, oro har, oso positiboak dira; izan ere, adierazle gehienetan proposatutako helburuak lortu ditugu, eta, kasu batzuetan, aurreko ikasturteko emaitzak mantendu ditugu (ur-kontsumoa, elektrizitate-kontsumoa, gasolio-kontsumoa). Azken hori ezohiko ikastaroa izan zen, ikasturteko hirugarren hiruhilekoan aurrez aurreko irakaskuntza-jarduera bertan behera geratu zelako.

Ingurumen arduraduna
Fátima Martín Herrero

UR KONTSUMOA
Unidades: m3 /alumnado + personal
ENERGIA ELEKTRIKOAREN KONTSUMOA  
Unidades: Kwh / alumnado + personal
GASOIL KONTSUMOA
Unidades: litros / alumnado+ personal
ERABILITAKO PAPERA
Unidades: Kg / alumnado+ personal
EROSITAKO PAPERETIK BIRZIKLATUTAKOAREN %a
HONDAKIN ARRISKUTSUAK  
Unidades: Kg / alumnado+ personal

Leave a Comment