Automatizazioa eta Robotika Industriala

Nivel : GOI MAILA

Duración : 2.000 ordu (2 ikasturte)

Titulación : Automatizazio eta Robotika Industrialeko Goi Mailako Teknikaria

Condiciones de acceso: Batxilergoa, L.H. (2 gradua) edo 20 urte gorakoen froga
Descargar información en pdf
FORMACIÓN EN EL CENTRO (MÓDULOS)
 • Sistema elektriko, pneumatiko eta hidraulikoak
 • Sistema sekuentzial programagarriak
 • Neurketa eta erregulazio sistemak
 • Potentzia sistemak
 • Dokumentazio teknikoa
 • Informatika industriala
 • Sistema programagarri aurreratuak
 • Robotika industriala
 • Komunikazio industrialak
 • Automatizazio industrialeko sistemen integrazioa
 • Automatizazio eta robotika industrialeko proiektua
 • Ingeles teknikoa
 • Lanerako prestakuntza eta orientazioa
 • Enpresa eta ekimen ekintzailea
 • Lantokiko prestakuntza (400 ordu)
FORMACIÓN EN EMPRESAS
 • Enpresaren egitura eta antolaketa identifikatzen ditu, ekoizpenarekin eta eskuratzen dituen produktuen komertzializazioarekin lotuz
 • Ohitura etikoak eta laneko ohiturak aplikatzen ditu bere jarduera profesionalaren garapenean, lanpostuaren ezaugarriekin eta enpresan ezarritako prozedurekin bat etorriz
 • Instalazioen ezaugarriak determinatzen ditu, aurreproiektu bat edo baldintzak abiapuntutzat hartuta
 • Instalazioen muntaketa planifikatzen du, etapak ezarriz eta baliabideak banatuz, proiektuaren dokumentazio teknikoa abiapuntutzat hartuta
 • Instalazioen muntaketa gainbegiratzen du, muntaketa egiten lagunduz eta enpresan ezarritako segurtasun eta kalitate protokoloak errespetatuz
 • Instalazioak martxan edo zerbitzuan jartzen ditu, abiatze-prozesu hori gainbegiratuz eta gauzatzen lagunduz, ezarritako prozedurei jarraituz
 • Instalazioak mantentzera zuzendutako esku-hartzea kontrolatzen du, zeregin hori gauzatzen lagunduz, programatutako helburuak betetzen ote diren egiaztatuz eta eskura dauden baliabideak optimizatuz
  Ekipo eta instalazioetako matxura eta disfuntzioen konponketa gainbegiratzen du, zeregin hori gauzatzen lagunduz eta mantenu zuzentzaileko teknika eta prozeduren aplikazioa egiaztatuz
SALIDAS PROFESIONALES
 • Automatizazio industrialeko sistemen muntaketa gainbegiratzeko taldearen burua
 • Automatizazio industrialeko mantenu sistemak gainbegiratzeko taldearen burua
 • Aparatu, koadro eta ekipo elektrikoen egiaztatzailea
 • Tailer elektromekanikoko taldearen burua
 • Automatizazio industrialeko sistemen mantenua antolatzeko teknikaria
 • Automatizazio industrialeko sistemen abiarazte teknikaria
 • Automatizazio industrialeko sistemak kontrolatzeko sistemen proiektugilea
 • Automatizazio industrialeko sistemak neurtzeko eta erregulatzeko sistemen proiektugilea
 • Automatizazio industrialeko sistemen komunikazio sareen proiektugilea
 • Robot industrialen programatzailea/kontrolatzailea
 • Kontrol elektrikoko sistemen diseinuko teknikaria
 • Automatizazio industrialeko zirkuitu eta sistema integratuen diseinugilea