Produkzioaren Programazioa

Nivel : GOI MAILA

Duración : 2.000 ordu (2 ikasturte)

Titulación : Produkzioaren Programazioko goi mailako teknikaria

Condiciones de acceso: Batxilergoa, L.H. (2 gradua) edo 20 urte gorakoen froga
Descargar información en pdf
FORMACIÓN EN EL CENTRO (MÓDULOS)
 • Interpretazio grafikoa
 • Mekanizazio, knformazio eta muntaia prozesuen definizioa.
 • Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa
 • Ordenagailuz lagundutako fabrikazioa (CAM)
 • Fabrikazio mekanikoko sistema automatikoen programazioa.
 • Produkzioaren programazioa.
 • Fabrikazio prozesuak gauzatzea.
 • Kalitatea kudeatzea, lan arriskuen prebentzioa eta ingurumena babestea.
 • Produktuen egiaztapena.
 • Ingeles teknikoa
 • Enpresa eta ekimen sortzailea.
 • Lanbide prestakuntza eta orientazioa.
 • Produktu mekanikoak fabrikatzeko proiektua.
 • Lantokiko prestakuntza (400 ordu)
FORMACIÓN EN EMPRESAS
 • Planoen irakurketa.
 • Fabrikazio prozesuak egitea.
 • Mekanizazio makinak prestatzea eta egokitzea
 • Sistema automatikoen programaketa
 • Zenbakizko kontrolezko makinekin mekanizazioa.
 • Ordenadorez lagundutako zenbakizko kontrolezko programen garapena.
 • Fabrikazio metodu, denbora eta kostuen analisia eta hobetzea.
 • Produktuaren kalitatearen egiaztapena.
 • Seguritate eta lan osasunerako neurriak betetzearen ikuskapena.
 • Kalitate eskuliburua aplikatzearen ikuskapena.
 • Behar diren fabrikazio baliabideen eskuraketa, elaborazioa eta jasoketen ikuskapena.
SALIDAS PROFESIONALES
 • Mekanizatu-prozesu teknikaria.
 • Produkzioaren plangintza teknikaria.
 • Denbora eta metodo teknikaria.
 • Makina-programazio teknikaria (CNC-CAD-CAM): tornuak, fresaatzeko makinak, elektroerosio-makinak eta arteztzaileak.
 • Kalitate-kontrol teknikaria
 • Tailer-burua.