Telekomunikazio eta Informatika Sistemak

Nivel : GOI MAILA

Duración : 2.000 ordu (2 ikasturte)

Titulación : Informatika eta Telekomunikazio Sistemetako goi-mailako teknikaria

Condiciones de acceso: Batxilergoa, L.H. (2 gradua) edo 20 urte gorakoen froga
http://www.txorierri.net/wp-content/uploads/2020/01/STI.pdf" class="su-button su-button-style-default su-button-wide" style="color:#FFFFFF;background-color:#00cece;border-color:#00a5a5;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Descargar información en pdf
FORMACIÓN EN EL CENTRO (MÓDULOS)
 • Telekomunikazio sistemen azpiegituren konfigurazioa
 • Telekomunikazio sistemen elementuak
 • Sistema informatikoak eta sare lokalak
 • Telekomunikazio azpiegituren teknika eta prozesuak
 • Ikus-entzunezkoen ekoizpen sistemak
 • Sare telematikoak
 • Irrati-komunikazio sistemak
 • Sistema integratuak eta etxebizitza digitala
 • Telekomunikazio instalazioen proiektuen kudeaketa
 • Telefonia finko eta mugikorreko sistemak
 • Telekomunikazio eta informatika sistemen proiektua
 • Ingeles teknikoa
 • Lanerako prestakuntza eta orientazioa
 • Enpresa eta ekimen ekintzailea.
 • Lantokiko prestakuntza (400 ordu)
FORMACIÓN EN EMPRESAS
 • Enpresaren egitura eta antolaketa identifikatzen ditu, ekoizpenarekin eta eskuratzen dituen produktuen komertzializazioarekin lotuz
 • Ohitura etikoak eta laneko ohiturak aplikatzen ditu bere jarduera profesionalaren garapenean, lanpostuaren ezaugarriekin eta enpresan ezarritako prozedurekin bat etorriz
 • Instalazioen ezaugarriak determinatzen ditu, aurreproiektu bat edo baldintzak abiapuntutzat hartuta
 • Instalazioen muntaketa planifikatzen du, etapak ezarri eta baliabideak banatuz, proiektuaren dokumentazio teknikoa abiapuntutzat hartuta
 • Instalazioen muntaketa gainbegiratzen du, muntaketa egiten lagunduz eta enpresan ezarritako segurtasun eta kalitate protokoloak errespetatuz
 • Instalazioak martxan edo zerbitzuan jartzen ditu, abiatze-prozesu hori gainbegiratuz eta gauzatzen lagunduz, ezarritako prozedurei jarraituz
 • Instalazioak mantentzera zuzendutako esku-hartzea kontrolatzen du, zeregin hori gauzatzen lagunduz, programatutako helburuak betetzen ote diren egiaztatuz eta eskura dauden baliabideak optimizatuz
 • Ekipo eta instalazioetako matxurak eta disfuntzioen konponketa gainbegiratzen du, zeregin hori gauzatzen lagunduz eta mantenu zuzentzaileko teknika eta prozeduren aplikazioa egiaztatuz
SALIDAS PROFESIONALES
 • Proiektugile laguntzailea, etxebizitza eta eraikinentzako telekomunikazio instalazioetan
 • Etxebizitza eta eraikinentzako telekomunikazio sistemen muntaketaren gainbegiratzailea
 • Telekomunikazio ekipo eta instalazioen egiaztapen eta kontrol teknikaria
 • Telekomunikazio ekipo eta sistemen instalazio, integrazio eta mantenuko espezialista
 • Telekomunikazio instalazioen obra burua
 • Irrati eta telebista sistemen ekipoen ikuskapen, instalazio, egiaztapen eta kontrol teknikaria, ekoizpen sistemetan eta ikus-entzunezko ekoizpen sistemetan
 • Irrati-hedapen ekipoen sistemen ikuskapen, instalazio, mantenu eta egiaztapen teknikaria
 • Segurtasun elektronikoko sistemen ekipoen eta telebistako zirkuitu itxien ikuskapen, instalazio, mantenu, egiaztapen eta kontrol teknikaria
 • Sare lokal eta sistema telematikoen ikuskapen, instalazio, mantenu, egiaztapen eta kontrol teknikaria
  Irrati-lotura sistemen ikuskapen, instalazio, mantenu, egiaztapen eta kontrol teknikaria
  Ekipo eta sistema informatikoen integrazio, instalazio eta mantenuko espezialista