Kalitateari, Ingurumenari eta Laneko Segurtasuna eta Osasunari buruzko politika

politeknikaPoliteknika Ikastegia Txorierri kooperatibak bere ingurunearen eragile sustatzaile gisa jarduten du, Bigarren Hezkuntza (Batxilergoa eta Lanbide Heziketa Arautua eta Arautu Gabea) eskainiz, enpresen zerbitzura, lehiakortasuna hobetzeko eta beste enpresa berri batzuk sortzen laguntzeko. Bizkaian eta Txorierriko eskualdean erreferentziazko zentroa gara, eta bertako enpresa-aliantzek eta proiektu berritzaileek gure ikasleen laneratzea eta ekintzailetza errazten dute, garapen pertsonala eta profesionala bultzatzen duten metodologia berrien bidez. Gure xedea kalitatezko prestakuntza espezializatua eskaintzea da, pertsona trebeak eta ingurune aldakor batera egokitzeko gai direnak garatzeko, aniztasuna kontuan hartuta eta metodologia berritzaileen eta lankidetzazko ikaskuntzaren bidez.

Politeknika Ikastegia Txorierri jakitun dago Kalitatearen, Ingurumenaren Babesaren eta Laneko Segurtasuna eta Osasunaren Printzipioei bere prozesu eta zerbitzuetan eustea funtsezkoa dela bere bezeroen gogobetetasunerako.

Printzipio horiek praxira eramateko, Politeknika Ikastegia Txorierrik:

  • Garapen Iraunkorreko Helburuak estrategian integratzearen aldeko apustua egiten du (urteko kudeaketa-planetan hedatua), 2030 Agendaren bidez erakunde gisa eta 2030 Eskola Agendan duen parte-hartzearen bidez.
  • Eskaintzen duen zerbitzuaren kalitatearen kudeaketa, ingurumen-babesa eta langileen segurtasuna eta osasuna sustatzen ditu, pixkanaka beharrezko trebakuntza eta inplikazioa sustatuz, langileei eta ikasleei kontsulta eginez, informazioa emanez eta prestakuntza emanez, eta ikastetxean duten portaera kutsaduraren prebentzioaren eta lan-istripuen prebentzioaren oinarriekin bat etor dadin motibatuz.
  • Bere ingurumen-kudeaketa etengabe hobetzea bermatzen du, bere jardueren eta zerbitzuen izaerari, magnitudeari eta ingurumen-inpaktuari egokitutako ingurumen-kudeaketako sistema bat ezarriz eta mantenduz, ingurumen-jarduna hobetzeko.
  • Zentroko langileen eta interesa duten beste alderdi batzuen segurtasuna zainduz eta osasun-kalteak prebenituz egiten du lan, eta lan-baldintzak etengabe hobetzeko konpromisoa hartzen du.
  • Ingurumen-helburuak ezarri eta berrikusten ditu, eta horien jarraipena egiten du, ahal den guztietan ingurumen-alderdi garrantzitsuei eta kutsaduraren prebentzioari lotutako inpaktuak prebenitzeko edo murrizteko; halaber, kalitate-helburuak eta laneko segurtasun- eta osasun-xedeak ezartzen dira, ikastetxeko prebentzio- eta kudeaketa-jarduera garatzeko berrikus daitezkeenak.
  • Ingurumen-prebentzioa, -babesa eta -kontserbazioa dakarren edozein ekintzaren garapena sustatzen du, langileen eta ikasleen artean ingurumen-jasangarritasuneko irizpideen aplikazioa sustatuz, baliabideen erabilera eraginkorra eginez, hondakinen sorrera minimizatuz eta hondakinen kudeaketa egokia eginez eta ingurumen-inpaktu kaltegarriak saihestuz, ingurumenaren aldetik portaera jasangarria izateko.
  • Erakunde osoari zabaltzen dio laneko segurtasuna langile eta ikasle guztien erantzukizuna dela.
  • Kalitatearen, ingurumenaren eta laneko arriskuen prebentzioaren arloko legeria eta araudi aplikagarria eta beste betekizun batzuk betetzeko behar diren baliabideak ditu.
  • Konpromisoa hartzen du politika hori dokumentatuta, ezarrita eta eguneratuta egoteko, langile eta ikasle guztiei jakinarazteko eta alderdi interesdunen eskura jartzeko.

Politeknika Ikastegia Txorierriko Zuzendaritzak aldian-aldian berrikusiko du kudeaketa-politika hau egokia izaten jarraitzen duela ziurtatzeko, eta politika hori hedatzeko helburuak eta xedeak proposatuko ditu, ezarritako kudeaketa-sistema hobetzeko helburuarekin, horretarako behar diren baliabideak emanez.