Xedea, Eginkizuna eta Balioak

Xedea

Bizkaiko eta Txorierriko erreferentzia-zentroa gara. Dauzkagun enpresa aliantzek eta proiektu berritzaileek laneratzea eta ekimena errazten dute, garapen pertsonala eta profesionala bultzatzen duten metodologia berrien bidez.

Eginkizuna

Gure Xedea kalitatezko prestakuntza espezializatua eskaintzea da, pertsona prestatuak eta ingurune aldakor batera egokitzeko gai direnak garatzeko. Hau lortzeko, aniztasuna kontutan hartzen dugu eta metodologia berritzaileak eta elkarlaneko ikaskuntzak erabiltzen ditugu.

Balioak

  • Berritzaileak: Mundu globalean teknologia-, gizarte- eta ingurumen-aldaketetara egokitzeko gaitasuna dugulako.
  • Geldiezinak: Ikastetxeari balioa ematen dioten proiektuetan parte hartzen gozatzen dugulako.
  • Gertukoak: Hurbilekoak garelako ikasleekiko, familiekiko eta erakundeekiko tratuan. Bere garapen pertsonalaz eta lanekoaz arduratzen garelako, orientazio akademiko profesionalaren eta tutoretzaren bidez.
  • Kooperatiboak: Sektore guztien parte-hartze demokratikoa eta arlo guztietako gardentasuna sustatzen dugulako.
  • Konprometituak: Zerbitzu publiko integratu arduratsua eta gure ingurunearen garapenarekin konprometitua eskaintzen dugulako (soziala, ekonomikoa, kulturala, linguistikoa, ingurumenekoa).